Eutelsat 65A West Satelit na 65° Zapadno

Eutelsat 65 West A je tropojasni satelit dizajniran za ciljanje brzorastućih tržišta video i širokopojasnih mreža širom Latinske Amerike.

Ku-band opterećenja velike snage omogućavaju DTH prijem digitalnih i HD kanala širom Brazila sa 60 cm antenama i olakšava korporativno povezivanje u Centralnoj Americi, Južnoj Americi i Karibima.


Satelit takođe sadrži transatlantsku C-band pokrivenost za preko-kontinentalni video prenos i distribuciju Ka-band sa više tačaka za širokopojasni pristup širom Brazila i Latinske Amerike.

Dalekosežni program za postavljanje antena omogućava emiterima da poboljšaju svoj domet i kablovskim operaterima da obogate svoju ponudu putem video emitovanja od 65 ° zapadne mreže. Eutelsat 65 West A spreman je da postigne 100% prodiranje brazilskih kablovskih operatora, što će ključnom satelitu Eutelsat za Brazil omogućiti da dosegne više od 18 miliona domova.


Izgrađen od strane Space Systems Loral (SSL) u Kaliforniji i zasnovan na satelitskoj platformi SSL 1300, Eutelsat 65 West A lansiran je u martu 2016. Ariane raketom.

​The Global eXclusive Satellite Telecommunication Services & Fiber Optic Networks Inc.

8605 Santa Monica Blvd, West Hollywood, CA 90069, United States of America
© 1999 - 2020, All Rights Reserved