Prenos Podataka

Raspodela podataka putem satelita sastavni je deo globalnog komunikacijskog sistema, sateliti pružaju veliku mrežu povezivanja. Podaci prikupljeni sa satelita distribuiraju se klijentima za zabavu, poslovanje, finansiju i sigurnost. Globalne kompanije koje nude distribuciju podataka putem satelita, The Global eXclusive Satellite Telecommunication Services & Fiber Optic Networks nudi celovita rešenja po sistemu "ključ u ruke" za satelitske potrebe više od deset godina.


Amerika nadgleda širok spektar usluga, uključujući prenos podataka, glasa, video i audio zapisa.


Sateliti prenose informacije iz zemaljskog izvora uzlaznom linijom do satelita, a zatim nazad na zemlju silaznom linijom. Poverljivost i sigurnost direktnog uzlaznog i dolaznog linka je mera efikasnosti provajdera komunikacija. Industrije se oslanjaju na satelitski prenos jer je isplativ, pouzdan i siguran.

Podaci koji se distribuiraju putem satelitske mreže se kriptuju kako bi se osiguralo da dostižu samo željeni cilj. The Global eXclusive Satellite Telecommunication Services & Fiber Optic Networks koristenajsavremeniju, moćnu tehnologiju enkripcije za zaštitu distribucije podataka. Digitalni podaci se ponekad nazivaju "kodiranje" tako da se ne mogu tumačiti ili koristiti na bilo koji način. Lična konsultacija za šifrovanju identifikuje najbolje metode za svakog klijenta.

Hiljade kompanija i vlada širom sveta koriste satelite kao bezbednosnu mrežu za distribuciju i komunikaciju kritičnih podataka, kao što su:

Financijske institucije

Svakodnevno poslovanje financijskih operacija zahteva sigurne platforme na kojima se precizni prenos podataka ne prekida ili odlaže. Centri sa podacima primaju prenos putem kopnenih mreža i satelitskog prenosa. Za vreme kvara na kopnu, satelitski krug mora delovati brzo kako bi se sprečio gubitak aktivnosti korisnika.

Vojne snage

 

Vojne operacije oslanjaju se na satelitske komunikacije kako bi se omogućila i poboljšala vojna sposobnost. Zahtevajući zaštićenu distribuciju podataka koja se ne može presresti, satelitska distribucija podataka podržava komunikacijske zahteve. Sateliti se koriste u osnovnim akcijama misije kako bi se kretali, ciljali neprijatelja, predviđali vremenske prilike i podržavali snage sa imovinom dostupnom iz svemira. Vojska takođe koristi distribuciju podataka putem satelita za održavanje prednosti nad neprijateljem. Raspodela podataka je toliko važna da se prostor promatra kao vertikalni produžetak bojnog polja.

 

Benzinske stanice

 

Savremena benzinska stanica odgovara potrebama kupaca na različitim lokacijama. Obrada i naručivanje zaliha, plaćanje klijenata i osiguranje podataka o platnim spiskovima štite preduzeće, njegove dobavljače i kupce od krađe identiteta. Raspodela podataka putem satelita omogućava analizu i procenu podataka između udaljenih i centralnih sedišta, štedeći vreme i novac. Zahteva brz, šifrovani prenos.

 

The Global eXclusive Satellite Telecommunication Services & Fiber Optic Networks je lider u pružanju trenutne povezanosti putem satelitske komunikacije i prepoznaje važnost satelitske komunikacije za medije i distribuciju podataka. Iskustvo, inovativnost, predanost i pristupačna cena  su odlike The Global eXclusive Satellite Telecommunication Services & Fiber Optic Networks jer rade na poboljšanju prenosa podataka koristeći širokog spektar satelitske usluge.

​The Global eXclusive Satellite Telecommunication Services & Fiber Optic Networks Inc.

8605 Santa Monica Blvd, West Hollywood, CA 90069, United States of America
© 1999 - 2020, All Rights Reserved